Presentació

La formació dels museus d’art i d’arqueologia a Catalunya ha estat un fenomen històricament recent. Es poden adduir alguns precedents remots a partir del segle xvi i algunes tímides manifestacions al llarg del xix, però la veritable construcció d’un patrimoni...

Hola, món!

Us donem la benvinguda a Projectes de recerca de l’IEC. Aquesta és la vostra primera entrada. Editeu-la o suprimiu-la, i després comenceu a publicar!